DELA

Sjöfartsstuderande kan få stipendium

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse delar i år ut 70 000 euro i stipendier för att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland, och därmed Åland. och Sverige.

– Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944, sägs i ett pressmeddelande.

Stiftelsen delar ut 50 stycken stipendier på 1 000 euro till enskilda sökande, och har även ambitionen att fortsätta dela ut 20 000 euro till studerandeföreningar. Sista ansökningsdag är 29 februari.

Förra året inkom 178 ansökningar och stiftelsen delade ut 50 stipendier.

Följande studerande vid Högskolan på Åland fick stipendium 2019:

Anton Eneroth, Fredrik Boman, John Axel Strandvall, Marika Yvonne Karlström, Renan de Andrade och Robert Matts Gustav Nygårds. (ms)