DELA

Sjöfartsstuderande fick stipendium

Fyra sjöfartsstuderande på Åland fick stipendium från Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse, som befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne.

Sammanlagt utdelades 50 stipendier a´1 000 euro till studerande i Finland, Sverige och på Åland.

De fyra mottagarna som studerar vid Högskolan på Åland är följande:

Axel Åkerlund, Mikael Lindholm, Rasmus Östlund och Robin Johansson. (ms)