DELA

Sjöfartsmuseet stöds med 5.000

MARIEHAMN. Stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum har anhållit om ett bidrag från staden på 8.000 euro för verksamhetsåret 2010. Även om museet håller stängt fram till hösten 2011 under om- och tillbyggnadstiden så finns en pågående verksamhet. Stiftelsen arbetar bland annat med att ta fram en ny basutställning och planerar för framtiden i de nygamla lokalerna.
Mariehamns stadsstyrelse beviljade vid sitt senaste möte en summa om 5.000 euro i bidrag. (mt)