DELA

Självstyrelsepolitiska nämnden diskuterar Nato

I dag onsdag ska lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd diskutera den fortsatta processen kring ett eventuellt finländskt Natomedlemskap och hur Ålands särställning ska beaktas. Diskussionen ska kretsa kring vilket behov av underlag, analys och aktivitet i förhållande till Finland som behövs framöver. En fråga är hur Ålands särställning ska tryggas, är det genom en reservation, ett undantag eller ett protokoll? Det sade vice lantrådet Harry Jansson (C) som svar på Camilla Gunells (S) fråga till landskapsregeringen om hur Åland arbetar för att få med analys och konsekvensbedömningar om Ålands situation i Finlands säkerhetspolitiska redogörelse på måndagens plenum.

En central punkt blir det förväntade meddelandet till riksdagen om en Natoansökan, där Harry Jansson hoppas att det ska ingå en specifikation för hur Ålands särställning ska beaktas. (eh)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp