DELA

Självstyrelselagen i plenum nästa vecka

Ändringen av självstyrelselagen tar upp tre extra schemalagda plenum nästa vecka.

Lagtinget har schemalagt tre tillfällen för plenum under nästa vecka för att behandla förslaget till ändring av självstyrelselagen. Enligt lagtingsordningen ska ett förslag till en landskapslag tas upp till två behandlingar i plenum.

På måndag ska ärendet antecknas till kännedom och på onsdag hålls den första behandlingen, där förslaget ska föredras och lag- och kulturutskottets betänkande ska debatteras. Lagtinget ska sedan fatta beslut om förslagets innehåll. I den andra behandlingen i fredagens plenum beslutar lagtinget om förslaget ska godkännas eller förkastas.

Under februari råder egentligen traditionellt ett uppehåll i plenum. Efter att behandlingen av ändringsförslaget är avklarat dröjer nästa tillfälle till 9 mars. (ck)