DELA

Självstyrelsekommittén möts i Mariehamn

Den parlamentariska kommittén, som ska arbeta fram en reformerad självstyrelselag, sammanträder i Mariehamn på torsdag den här veckan.
– Mötet består av två avdelningar. Under förmiddagsblocket blir det rent politiska överläggningar mellan lagtingsledamöter och riksdagsledamöter om hur man ser på de utvecklingssträvanden vi har lagt fram. På eftermiddagen ska vi höra landshövding Peter Lindbäck och lagberedningschef Lasse Karlsson om hur våra idéer skulle passa in i självstyrelsesystemet, säger riksdagsrådet Gunnar Jansson, som är vice ordförande för kommittén.
Presidiet, förutom Gunnar Jansson också ordförande Tarja Halonen och Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen, hade ett förberedande möte i slutet av förra veckan.
– Vi satte ihop dagordningen för kommitténs möte och gick igenom de mötestekniska bitarna.
I slutet av det här året ska kommittén lämna in sitt delbetänkande om vilken inriktning den nya självstyrelselagen ska få. (mw)