DELA

Självmordslinjen fortsätter till nyår

Avtalet med föreningen Mind i Sverige om telefonrådgivningen Självmordslinjen förlängs till den sista december.

Mind ansvarar för att personal med utbildning och erfarenhet ger stöd på svenska till personer med självmordstankar som ringer från Åland.

Verksamheten, som pågått sedan maj i fjol, utvärderas i slutet av hösten och avtalet kan då förlängas ytterligare.

Samtalen på Självmordslinjen är konfidentiella och betalas av landskapet. (tt-s)