DELA

Självförsvarsförslag för tonårsflickor

MARIEHAMN. Erbjud tonårsflickor kurser i självförsvar.
Det föreslår centerns Britt Lundberg och Roger Nordlund.
– Att lära en medmänniska självförsvar och hur man skall agera för att undvika hotfulla och farliga situationer kan vara en ovärderlig kunskap för livet, skriver de i en motion till stadsfullmäktige.
På sikt skulle man kunna erbjuda samma kurser till alla skolelever i staden, tycker Lundberg och Nordlund. (pd)