DELA
Foto: Joakim Holmström

Sista veckan att fylla i grönområdesenkät

Stadsbor och andra har tid ännu till och med torsdag att ge sin åsikt om Mariehamns grönområden, parker och vandringsstråk. Enkäten, som ordnas av Mariehamns stad och Central Baltic-projektet Coast4us, kartlägger vilka grönområden som är viktiga för allmänheten och vilka grönområden som de tycker att behöver utvecklas.

Svaren ska bilda underlag i utvecklingen av en grönplan för staden. Enkäten är anonym och riktar sig till alla. Den hittas på landskapsregeringens hemsida regeringen.ax, sök på ”grönområden”. (ss)