DELA

Sista chansen delta i ekoenkät

I dag är sista chansen för åländska ekoodlare att säga sin åsikt i den webbenkät som ingår i projektet Eko Nu.
Eko Nu är en del av ett samarbetsprojekt där Ålands producentförbund deltar tillsammans med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, övriga finlandssvenska landskapsförbund samt Yrkesakademin i Österbotten.
Målsättningen med projektet är att kartlägga de finlandssvenska ekoproducenternas behov av och intresse för utveckling och framtid samt öka intresset för ekologiskodling och -produktion.
Enkäten vänder sig till odlare och hittas via SLC:s hemsida, www.slc.fi. (ab)