DELA

Sirkka Liisa Enqvist fortsätter i Saltvik

Prosten Sirkka Liisa Enqvist har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling från den 1 oktober och fram till årets slut.

I församlingen avvaktar man på beslut om församlingssammanslagningar. Domkapitlet har meddelat att först när den frågan är löst kan en eventuell kyrkoherdetjänst lediganslås.

Teologie magister Peter Eriksson har godkänts för ordination till prästämbetet. Prästvigningen äger rum 11 oktober klockan 12.00 i Borgå domkyrka. Han arbetar i Brändö-Kumlinge församling. (ka-f)