DELA

Silverström leder kansliavdelningen

Chefsjurist Sören Silverström vikarierar för Arne Selander som chef för landskapsregeringens kansliavdelning i augusti. Selander har en dubbelpost som förvaltningschef och chef för kansliavdelningen och han går på semester från midsommar för att sedan börja på nytt jobb i Stockholm i augusti.
Under juni och juli turas hela fem personer om som vikarierande chefer för kansliavdelningen, förutom Sören Silverström jurist Robert Sundström, chef för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula, förvaltningscontroller/ledande registrator Jan Tuominen samt överinspektör Göran Frantzén.
Om det ska anställas en vikarie på förvaltningschefsposten bestäms när ansökningarna till den fasta tjänsten som förvaltningschef har kommit in innan midsommar. (aks)