DELA

Signaler testas över Åland

Måndagen den 7 juni cirka klockan 13.00 ljuder det över hela landskapet. Då ska de kommunala räddningsmyndigheterna testa sina ljudsignaler som används för att varna befolkningen.
Först sänds den allmänna farosignalen. Den ljuder i stigande sekvens sju sekunder följt av sjunkande sekvens i sju sekunder. Larmet pågår i en minut. Därefter ljuder ”fara över”-signalen som används som en vanlig brandalarmsignal. Det innebär att man hör en jämnt on i en minut.
Under testet informerar Ålands radio om de olika signalerna. Kommunerna som testar sina sirener uppmanas att ge akt på hörbarheten. Det är samrådsdelegationen för beredskapsärenden som står bakom testet. (mt)