DELA

Sfp-initiativ om algerna

– Den senaste veckans exceptionellt svåra algläge särskilt i Skärgårdshavet gör att vi måste intensifiera åtgärderna som motverkar övergödningen av Östersjön, säger riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Mikaela Nylander från Svenska riksdagsgruppen.
De har med oro följt med rapporterna om den mycket rikliga blomningen av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, sägs i ett pressmeddelande .
I ett brev till Finlands miljöcentral vädjar Svenska riksdagsgruppen att miljömyndigheterna nu följer med och dokumenterar situationen särskilt noga.
– Vi måste få veta om det är några särskilda omständigheter som gör algblomningen så kraftig i år. Det är viktigt att alla länder kring Östersjön får se situationen dokumenterad och ta del av de sammanfattande analyserna, säger Gestrin och Nylander.
De efterlyser större medvetenhet om nödvändiga åtgärder för att motverka nedsmutsningen av Östersjön. Insatser behövs på internationell och lokal nivå, men det behövs också ett större ansvar hos varje medborgare, sägs i pressmeddelandet.
– Vi vädjar till regeringen om att i budgetbehandlingen garantera fortsatt finansiering för åtgärder som minskar på belastningen, som kommer från bland annat jordbruket.