DELA

Sexmål bakom stängda dörrar

En äldre man stod i går åtalad i tingsrätten för försök till sexuellt utnyttjande av en ung kvinna. Kvinnans biträde Trond Hornseth anhöll om att rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar eftersom omständigheterna enligt honom var av ”synnerligen känslig natur”. Han yrkade också på att kvinnans identitet ska hållas hemlig och att alla handlingar i målet ska hemligstämplas.
Mannens biträde Bert Häggblom motsatte sig inte yrkandet, inte heller åklagaren Heidi Röblom. Domaren Pia Jacobsson hade överlagt med nämnden inför huvudförhandlingen och beviljade hemlig huvudförhandling, vilket innebär att det brott mannen misstänks för inte är offentligt. Inte heller gjordes någon genomgång av vilka delar av rättegången som kunde ha hållits inför öppna dörrar eller vilka de synnerligen känsliga omständigheterna i målet är.
Huruvida handlingarna hemligstämplas avgörs i samband med domen. (ao)