DELA

Sexbrottsmotion nu på riksdagens bord

Det gemensamma ställningstagandet från lagtinget om modernare strafflagstiftning för sexualbrott har lämnats över till riksdagen av president Tarja Halonen.
Hemställningsmotionen har skrivits under av samtliga partier i lagtinget. De åländska politikerna anser bland annat att lagstiftningen behöver bli modernare och ta in bland annat sociala aspekter både för förövaren och offret. De vill också se strängare straff. I dag kan en förstagångsförbrytare få villkorligt straff för sexualbrott.
Förebyggande verksamhet, påföljder för begångna brott och även behandlingen av de inblandade efter ett brott är de centrala frågorna i motionen. (ak)