DELA

Sex vill styra Jomala kommun

Sex personer har sökt tjänsten som vikarierande kommundirektör i Jomala. Tita Rinnevaara, pol.mag. från Helsingfors, Kasimir Kullas, diplomingenjör från Borgå, Carolina Sandell, fil.mag. från Mariehamn, Ben-Erik Alm, diplomekonom från Saltvik, Ola Gottberg, socionom från Mariehamn och Sara Karlman, jur.kand. från Mariehamn.
– Vi är nöjda med ansökningarna och den 19 november kommer det här att tas upp som informationspunkt för kommunstyrelsen. Den 3 december kommer kommunstyrelsen troligtvis att lägga fram ett förslag inför kommunfullmäktige, säger kommunsekreterare Henrik Häggblom.
Den person som utses kommer att vikariera Harry Jansson som valdes in i lagtinget från och med den här hösten. (ml)