DELA

Sex vill bli vd för handelskammaren

Sex personer har sökt den lediganslagna tjänsten som vd för Ålands handelskammare.
– Det finns flera bra och intressanta namn bland de sökande, meddelar styrelseordförande Edgar Vickström, som dock inte vill gå ut med några namn i det här skedet.
– Merparten av de sökande ville vara anonyma, så vi beslutade låta alla vara det.
Styrelsen fattar beslut i frågan mot slutet av veckan. (la)