DELA

Sex vill bli markchef i staden

Sex personer har sökt tjänsten som avdelningschef vid Mariehamns markavdelning.
De sökande är väghållningschef Björn Ekblom, Mariehamn, planeringsingenjör Håkan Lindén, Mariehamn, byggnadsinspektör Erica Sundblom, Mariehamn, planerare vid områdesarkitektkontoret Åsa Mattsson, Mariehamn, egenföretagare Stefan Abrahamsson, Sölvesborg samt Vincent Okeyo, Mariehamn.
Arbetsintervjuer har genomförts av en grupp bestående av tekniska nämndens ordförande, tekniska chefen samt representanter för personalen. Stadens tekniska nämnd behandlar ärendet på sitt möte ikväll.
Den nuvarande markchefen Lars-Göran Åström ska gå i pension. (ab)