DELA

Sex vill bli Högskolans rektor

Sex personer söker tjänsten som rektor för Högskolan på Åland. De sökande är Göran Engdahl, Täby, professor i elektroteknik vid KTH, Inger Eriksson, Mariehamn, professor i pedagogik, Niklas Eriksson, Helsingfors, ekonomie magister, Edvard Johansson, Helsingfors, ekonomie doktor, Peter Kåhre, Mariehamn, filosofie doktor samt Juan Llorens, Madrid, professor.
Nuvarande rektorn Agneta Eriksson-Granskog finns inte bland de sökande.
Tjänsten tillsätts för en femårsperiod. Tillträdelsedatum är satt till den 1 januari 2011 men Högskolan ser gärna att den nya rektorn har möjlighet att börja arbeta redan den 1 november 2010. (ak)