DELA

Sex sökande till apotekstillstånd

Apotekstillståndet för 1.Apoteket i Mariehamn har blivit ledigt och söks av sammanlagt sex personer: Alessio Dalla Gassa (Mariehamn), Linda Ramona Helena Artell (Mariehamn), Anne Calander (Esbo), André Hans Herman Eriksson (Mariehamn), Ingrid Elisabeth Qvarnström (Brändö) och Catharina Martha Elisabet Skur (Kaskö).

Landskapsregeringen anser i sitt utlåtande att apotekare Ingrid Qvarnström, som i dag driver Godby apotek, har de bästa förutsättningarna att driva också 1. Apoteket i Mariehamn.

Vem som får tillståndet avgörs av riksmyndigheterna. (tt-s)