DELA

Sex sägs upp från Transmar

Organisationen inom Transmar-koncernen har minskats med sex tjänster.
– På grund av det hårda marknadsläget inom hela vårt marknadsområde, är vi tvungna att se över vårt hus. Vi måste hela tiden trimma vår organisation och våra transportlösningar för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden. Vi har nu tagit tunga men oundvikliga steg på vår resa mot det målet, säger Tony Saarinen, vd och koncernchef på Transmar, i ett pressmeddelande.
Orsaken till personalminskningen är huvudsakligen att Samtrans och Transmar integreras.
– Som ett led och en naturlig följd av förvärvet av Sam-Transport Ab kommer verksamheten att integreras i sin helhet med moderbolaget och drivas vidare med varumärket Transmar, skriver Tony Saarinen.
All transport- och terminalverksamhet, kundservice och kontoret sker utifrån Transmars nuvarande huvudkontor och terminal på Vikingagränd i Mariehamn. Samordningsprocessen har påbörjats och förväntas bli helt klar inom det här året. (tt-s)