DELA

Sex kandidater till ÅHS chefspost

Sex kandidater till posten som ÅHS förvaltningschef skall kallas till intervjuer.
Av dem skall två eller tre sedan testas av rekryteringsbolaget Mercuri urval.
Det har ÅHS-styrelsen bestämt.
Elva personer har sökt chefsjobbet som blir ledigt när den nuvarande chefen Björn-Olof Ehrnström slutar vid årsskiftet.
Av dessa tänker styrelsens rekryteringsgrupp intervjua sex:
Olle Gull, Vasa, Margareta Bondestam, nuvarande chefläkare vid ÅHS, Tomas Lundberg, jurist och tidigare socialchef i landskapet, Michael Höysti, Åbo, Tom Axberg, stadsdirektör i Hangö och tidigare kommunsekreterare i Brändö, och Marianne Laiberg, Göteborg.
Följande steg blir att låta Mercuri Urval göra djupintervjuer och lämplighetstester med två eller tre av kandidaterna.
– ÅHS anlitade dem när vi anställde Björn-Olov Ehrnström också, säger styrelseordföranden Torbjörn Björkman.
Vem som får jobbet kan bli klart inom en månad.
Bland de elva som sökt jobbet fanns den tidigare ÅHS-chefen Kjell Allberg. (pd)