DELA

Sent beslut om asfalten

Tidigare i sommar anhöll Ab Rafael om att landskapsregeringen vid vite om 100.000 euro måste frakta bort 4.000 ton asfaltsmassor från bolagets område.
Åbo hovrätt beslöt den 1 juli att höra landskapsregeringen, som fredagen den 23 juli meddelade att all asfalt förts bort redan den 30 juni.