DELA

Senegalberättelser på söndag kväll

Om Finska Missionssällskapets arbete i Senegal berättar Erik och Kerstin Vikström på söndag kl 18.00 i Margaretagården. De har nyligen besökt sin dotter Anna Tikum som är verksam som missionär i Senegal.
Om detta tipsar diakonissa Lisbet Nordlund i Mariehamns församling i ett pressmeddelande.
Ända sedan 1974 har Finska Missionssällskapet sänt missionärer till Senegal. Merparten av senegaleserna är muslimer men de kristna lever i gott samförstånd med majoritetsbefolkningen. Utmaningar finns då ökenområdena breder ut sig och de fattiga flyttar till Dakar. Fattigdom, analfabetism och knapp hälsovård är fortfarande stora problem.
Målet med den senegalesiska kyrkan är att den ska bli självbärande, men än så länge behövs stöd av olika slag. Mariehamns församling understöder de lokala prästernas löner.
Missionskvällen inleds med servering, bilder och berättelser från Senegal.
Programmet avslutas med andakt av biskop Erik Vikström. Till missionsaftonen är alla intresserade välkomna men alla syföreningsmedlemmar inbjuds särskilt. (ka-f)