DELA

Senare Skarventur kostar 20 443 euro

20 443 euro blir merkostnaden per år när Skarvens kvällstur från Lumparland Svinö till Föglö Degerby senareläggs tre dagar i veckan.
Tidtabellen ändras efter årsskiftet för att resenärer som tar Rosellas kvällstur från Kapellskär ska hinna till Föglöfärjan.
Enligt driftsavtalet mellan landskapet och rederiet Ansgar ska trafiken avslutas senast kl. 00.25. När den sista turen senareläggs avgår Skarven från Svinö kl 00.10 och anländer till Degerby 00.40.
För entreprenören innebär det ökade lönekostnader på 131 euro per dag. Totalt blir det 20 443 euro per år. (pd)