DELA

Senare post upprör

BRÄNDÖ. Postutdelningen i vissa delar av Brändö har blivit senarelagd med cirka en timme, utan att någon har informerats om saken. Detta har gjort invånare upprörda och kommunen kommer nu att påpeka detta i en skrivelse till Posten på Åland.
– Nu delas posten ut mellan klockan 18 och 18.30 på vissa ställen. Att ingen har bemödat sig om ens att säga något om saken gör folk upprörda, säger kommundirektör Johan Wrede. (ab)