DELA

Senare färjtur före midsommar

Trafikavdelningen har beslutat senarelägga skärgårdstrafikens färjtur från Långnäs torsdagen den 20 juni med en timme till klockan 19.15.
Kökar och Sottunga kommuner har anhållit om senareläggningen för att färjturen ska passa m/s Rosellas inkommande tur till Mariehamn. Landskapsregeringen avslog först ansökan eftersom bilplatserna redan är fullbokade på turen men kommunerna vill att även passagerare som kommer med m/s Rosella och inte tar bilen med till Kökar eller Sottunga har möjlighet att hinna med färjturen. Därför ändrades beslutet. (as)