DELA

Sena beslut om utkomststöd

Socialförvaltningarna i Finström, Jomala, Mariehamn och Sund uppmärksamgörs av ÅMHM på att beslut inte har fattats om alla ansökningar om utkomststöd i april, inom den tid som lagen anger. Tidsramen är maximalt sju vardagar i andra än brådskande fall.

ÅMHM gjorde uppföljningen om handläggningstiderna för utkomststöd genom en webbenkät för månaden april. (ao)