DELA

Seminarium ska öka småföretagsamheten

Landskapsregeringen vill öka småföretagsamheten på landsbygden och i skärgården. Därför har en referensgrupp tillsatts för att få till stånd ett seminarium.
Gruppen ska hitta inspirerande företagare, ta fram budgetunderlag och förankra arrangemanget hos aktörer som jobbar med småföretagare. Fokus ligger på unga företagare.
Medlemmar är ordförande Lena Brenner (Ålands landsbygdscentrum), Robert Mansén (Ålands teknologicentrum), Birgitta Eriksson (Ålands producentförbund), Christian Pleijel (skärgårdsutvecklare Ålands landskapsregering), Lis Karlsson (Företagsam skärgård), Sanna Boman (Ålands handelskammare), Jonny Mattsson (Ålands företagarförening), Jana Lemberg (Ålands turistförbund), Hanna Wik (Ålands slöjd och konsthantverk) och Fredrik Lundberg (Ålands fiskare).
Uppskattad budget för seminariet är 15.000 euro. (ak)