DELA

Seminarium om våld och barn

“Barn mitt i våldet” är temat på den seminarium som landskapsregeringen arrangerar i dag inom ramen för det åländska kvinnofridsarbetet.
Föreläser gör Anna Norlén, enhetschef, leg.psykolog och leg. psykoterapeut, samt Robert Kavhed, kurator och socionom. Båda är verksamma på BUP Grinden, en specialenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm som jobbar med barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp i en nära relation.
”Enhetens uppdrag är att erbjuda behandling till drabbade barn samt vara kunskapscentrum i frågor som gäller barn och trauma.” skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.
Seminariet hålls idag, tisdag den 20 september, och pågår 9-16 i konferensrum Sälskär i Självstyrelsegården.(ab)