DELA

Seminarium om självstyrelsen

Reformen av Ålands självstyrelsesystem är ämne för ett seminarium som arrangeras av Riksdagens Ålandsforum i Helsingfors den 5 november.
– Seminariet arrangeras i samarbete med justitieministeriet och Ålands landskapsregering och syftar till att närmare belysa de frågor som kommer att behandlas ingående i det fortsatta arbetet. Seminariets språk är både svenska och finska, och tolkning kommer att användas, sägs i ett pressmeddelande.
Riksdagens talman Eero Heinäluoma står för välkomstorden innan seminariet öppnas av lantrådet Camilla Gunell.
Talare är Leif Sevón, justitieråd i Högsta domstolen, Markku Suksi, professor vid Åbo Akademi, Bjarne Lindström, direktör vid Ålands statistik- och utredningsbyrå, Sten Palmgren, lagstiftningsråd.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson avslutar seminariet. (ms)