DELA

Seminarium om maritimt kluster

I samband med Sjöfartens dag på torsdag den 26 april hålls ett seminarium om hur ett maritimt kluster ska utvecklas i Mariehamn. Det är fråga om ett inledande seminarium där Åsub och Mariehamns stad ger information om ”Betydelse och utveckling av Sjöfartsklustret i Mariehamn”.
Företag och organisationer i ett femtontal branscher inom och kring den åländska sjöfarten har bjudtis in till seminariet och arrangörerna hoppas på öppen och livlig diskussion om utvecklingsmöjligheterna. Seminariet hålls klockan 13-15 i Alandica.
Bakgrunden är att Mariehamns stad har tillsatt en Sjöfartspolitisk kommitté vars uppdrag är att ”verka för att stärka förutsättningarna för en livskraftig sjöfartsnäring där sjöfarten ses ur ett brett perspektiv och omfattar allt från rena rederiföretag, över finansiering och försäkring till olika serviceföretag inom det maritima samt samhällets olika organ för branschernas utveckling och tillhörande utbildning.”
Den sjöfartspolitiska kommittén har i uppdrag att skapa förutsättningar för ett samverkande maritimt kluster. Syftet är att utveckla Mariehamns roll som den ledande knutpunkten när det gäller sjöfart i Östersjöområdet. Ordförande i kommittén är Roger Jansson.
Företagen i det som kunde bli ett maritimt kluster producerar i dag cirka 40 procent av landskapets årliga produktionsvärde. (as)