DELA

Seminarium om integration

Flyktingmottagning och integration är temat på ett seminarium som landskapsregeringen arrangerar på tisdag i hotell Arkipelag i Mariehamn.
Seminariet, som är öppet för alla intresserade, ordnas tillsammans med Kristina Stenman, migrationsdirektör på Arbets- och näringsministeriet i Helsingfors, och med Kalle Myllymäki och Kjell Henrichson, migrationschef respektive utvecklingschef, från Egentliga Finlands Närings, trafik- och miljöcentral (NTM) i Åbo.
Syftet med seminariet är att öka beredskapen och kunskapen inför en eventuell flyktingmottagning från till exempel Syrien. Från landskapets sida riktar man sig främst till alla de tjänstemän och beslutsfattare på hela Åland som berörs av frågorna. (tt-s)