DELA

Seminarium om äldres intressen

Nu inbjuder äldrerådet i Mariehamn till ett seminarium om hur de äldres intressen ska tillvaratas i framtiden.
Medverkar gör bland annat Bror Gammals, äldrerådets ordförande, olika handikapporganisationer och ideella föreningar, församlingar, och landskapets social- och miljöminister Carina Aaltonen.
Efter en presentation av Björn Sundqvist, ordförande för äldrerådet i Borgå, av hur äldreråden fungerar i riket, följer diskussion.
Seminariet hålls i stadshusets foajé, onsdagen den 26 februari, med start klockan 13.00. (ka-f)