DELA

Seminarium om Ålands 25 år i EU

På tisdag ordnar Åsub ett seminarium för att uppmärksamma att Åland nu varit del av EU i 25 år. Rubriken är ”25 år i EU – åländska erfarenheter”.

Först ska Susann Simolin, forskare vid Ålands fredsinstitut, prata om hur EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande och demokratiskt deltagande. Sedan ska Gustav Blomberg, kommundirektör, prata om hur Ålands närvaro i Bryssel ser ut i dag. Det här följs av en paneldiskussion med Roger Nordlund, talman och Julia Lindholm, landskapets tidigare representant i Bryssel. Diskussionen leds av moderator Katarina Fellman, direktör för Åsub.

Åsub och fredsinstitutet ska utreda betydelsen av det åländska medlemskapet i EU. Resultatet presenteras som öppna seminarier under hösten och våren. Evenemanget görs digitalt. (eh)