DELA

Seminarium i lagtinget om självstyrelsen

Allmänheten bjuds in till ett seminarium om Ålands självstyrelsesystem på tisdag, den 9 april.
Det är landskapsregeringen som står bakom inbjudan och seminariet ska handla om självstyrelsens framtida utveckling, enligt ett pressmeddelande. En parlamentarisk kommitté, ledd av lagtingsledamot Gunnar Jansson, lämnade år 2010 in ett förslag till en reformering av självstyrelselagen. En parlamentarisk sammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat med förslaget som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet med självstyrelsens utveckling.
Seminariet hålls i lagtingets auditorium med start klockan 13.00. (mw)