DELA

Sekretess när polis granskas

Justitieombudsmannen (JO) utreder en klagan mot polisen och har begärt landskapets utlåtande i frågan.

– Klagan gäller polismyndighetens förfarande i samband med gripande och hållande i förvar, säger Camilla Hägglund, ansvarig för polisärenden.

Ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter och några närmare detaljer lämnas därför inte ut. (tt-s)