DELA

Scantube får investeringsstöd

Jomalaföretaget Scantube får tjugo procent av kostnaderna, dock högst 132.778 euro, i investeringsstöd för tillbyggnad av lokaler för produktion, packning och leverans.
Byggnadsinvesteringarna beräknas bli 663.890 euro. (pd)