DELA

Satsar på jämställd barnomsorg

Föreläsningen ”Ska inte flickor få ha rosa nu?” inleder landskapsregeringens projekt ”En jämställd barnomsorg”. Projektet ska pågå under 2010-2011. Projektets syfte är att utbilda barnomsorgspersonalen i genus- och jämställdhetsfrågor.
Föreläsningen hålls av Kajsa Svaleryd måndag den 6 september och tisdag den 7 september och beskrivs som ” en inspirerande föreläsning där teori möter verklighet. Att lära sig koppla ihop statistik, genusteori, övergripande jämställdhetsmål och betygsskillnader med vad som sker i samlingen, i hallen, vid matbordet eller vilan är viktigt.”
Projektet arrangeras i samarbete med Högskolan på Åland/Öppna högskolan och erbjuder även ledarna inom barnomsorg handledning under projekttiden. (ns)