DELA

Satsar mer på golf

BRÄNDÖ. Kommunen ställer sig fortsättningsvis positiv till en golfsatsning i Brändö och är beredda att bidra med 10.000 euro, ifall satsningen blir av. Det beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte.
Styrelsen ska också, i mån av möjlighet, hjälpa till att få till stånd ett möte med landskapsregeringen i frågan.
Brändö golf har, genom Torsten Nordberg, skrivit till Brändö kommun och bland annat efterlyst mer engagemang från kommunens sida gällande golfprojektet. (ab)