DELA

Sänkt hastighet efter protesterna

Byborna i Lemland Vessingsboda fick sin vilja igenom när infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) beslutade att sänka hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen genom byn. Den nya hastighetsbegränsningen gäller på en sträcka på 500 meter.
Tidigare var skolbarnen i byn tvungna att gå på fel sida längs vägen till uppsamlingsplatsen för skoltaxin eftersom de inte fick korsa en 70-väg på egen hand. I augusti bjöd byborna in Veronica Thörnroos för att föra fram sina argument.
Thörnroos fattade beslutet emot vägingenjör Stig Jansons förslag.
– Inom det åländska vägnätet finns en stor mängd motsvarande vägsträckor och om dessa förses med 50 km/h kommer hastighetssträckorna helt och hållet att förstöra idén med 70 km/h bashastighetsbegränsning på Åland och samtidigt förstörs förutsättningarna för en jämn miljöanpassad trafikrytm, skriver Janson som anmält avvikande åsikt. (aks)