DELA

Sänker skatten med 0,25 procent

ECKERÖ. Ett enhälligt fullmäktige går på kommunstyrelsens linje och sänker inkomstskatteprocenten i Eckerö inför nästa år från 18,25 till 18 procent. Orsaken är att budgetdisciplinen har varit god under året och att ekonomin har utvecklats positivt.
Kommunstyrelsens förslag om oförändrad fastighetsskatt gick också igenom utan motförslag. (ao)