DELA

Sångförbundet´får sina pengar

Svenska kulturfondens styrelse har beslutat att Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) ska få också de resterande 130.000 euro som förbundet beviljades tidigare men som inte betalats ut på grund av de stridigheter som uppstått inom förbundet. 100.000 euro av det beviljade stödet betalades tidigare i vår.
Beslutet fattades efter att kulturfonden har fört diskussioner med förbundet. (ao)