DELA

Sångare välkomna till Taizémässorna

På söndag, den 22 september, börjar Taizémässorna igen i Mariehamns församling. Platsen är S:t Mårtens kyrka och mässan börjar kl 18.00.
Den som vill öva sångerna som sjungs under mässan är välkommen redan en timme före kl 17.00.
– Alla välkomna, hälsar kantor Judit Deáki. (ka-f)