DELA

Saneringsplan för Grelsby sjukhus

Både provtagningar och hälsoinspektionens utredning bekräftar att det finns mineralfiberpartiklar i rumsluften i Grelsby sjukhus i Finström.
Hälsonämnden ålägger nu fastighetsinnehavaren att presentera en saneringsplan och utredning, som ska visa varifrån partiklarna kommer. Utredare och sanerare ska meddelas till Hälsoinspektionen senast den 31 januari 2007. (ab)