DELA

Sandösund Ab får lösa in mark

Kommunfullmäktige i Vårdö sa ja till Bolaget Aktiv Sandösund Ab:s anhållan om att få lösa in ett markområde som en delägare i bolaget just nu arrenderar. Marken bedöms inte som attraktiv för kommunen, och därför godkänns anhållan om markinlösen.

Ett bordlagt ärende som rörde ett äskande från gemensamma räddningsnämnden om 30 000 euro för en båt och en trailer utmynnade i att fullmäktige beslöt att skjuta upp investeringen till nästa år, på grund av den osäkerhet som coronapandemin medför.

Fullmäktige antog ett nytt personalprogram för kommunen. (ss)