DELA

Samråd hålls om Ömsens ombyggnad

Planerna för Ålands ömsesidiga försäkringsbolags utbyggnadsplaner går vidare. Tanken är att bygga ihop Ömsens kontorshus på Köpmansgatan 6 med flerbostadshuset på Köpmansgatan 4 genom en ny kontorsbyggnad.

Planerna överensstämmer med utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum, men tomtindelningen behöver ändras och ett mindre område av gatuområdet behöver införlivas i tomten. Byggnadsrätten höjs med totalt över 1 600 kvadratmeter våningsyta på de två tomter som berörs.

När stadsutvecklingsnämnden höll möte i måndags omfattade man preliminärt utkastet till stadsplaneändringen samt tomtindelningen. Nu ska ett samråd hållas den 28 maj. Processen sker parallellt med arbetet med generalplanen för centrum. (eh)