DELA

Samma skatt på Kumlinge

KUMLINGE. Kommunens skattesatser för 2012 bibehålls oförändrade. Skatten blir 18,50 procent. Fastighetsskatten blir allmänt 0,40 procent och 0,90 för fritidsboende. Ingen skatt tas för fast boende. (ka-f)