DELA

Samma skatt i stadsförsamling

Lägre skatteinkomster än beräknat leder till att de ekonomiska prognoserna för Mariehamns församling inte håller.
Årets budget bygger på ett överskott om 57.000 euro, men resultatet ser nu ut att bli ett underskott på mer än 100.000 euro.
Kyrkorådet föreslår ändå att kyrkskatten nästa år hålls oförändrad, alltså 1,45 procent.
Samtidigt föreslås att inga investeringar görs under nästa år på grund av att skatteinkomsterna väntas minska.
Kyrkofullmäktige diskuterar budgeten den 5 november. (ka-f)